Mezi nejhorší věci, které byli lidé schopni vymyslet, se zajisté řadí koncentrační tábory. Ať už se jedná o internační zařízení z konce 19. století, nacistické lágry nebo komunistické pracovní tábory, všechna tato místa se stala synonymem nezměrného utrpení a smrti milionů nevinných obětí. Pokud vás zajímají příběhy lidí, kteří těmito hrozivými místy prošli, nebo se chcete dozvědět více o jejich historii, jsou tu pro vás knihy o koncentračních táborech.   Více
Ačkoliv koncentrační tábory nejvíce „prosluly“ během druhé světové války, první z nich začaly vznikat již dlouho před tímto hrozivým válečným konfliktem. Jestliže se chcete dozvědět více o tom, jak se tato zařízení stala novou technickou součástí bitevní strategie a jakou daň si tato tragická technologie vybrala na lidských životech, sáhněte po knize Jedna dlouhá noc, kterou má na svědomí Andrea Pitzerová.

Přímo na masové vraždění Židů v letech 1941-1945 se poté soustředí kniha Holocaust z pera českého historika Františka Emmerta. Podobně koncipovaná je také publikace Pravda o holokaustu, která se snaží přijít na to, jak je možné, že se normální a slušní lidé stali katy a bez výčitek svědomí se účastnili vraždění statisíců nevinných obětí.

Pokud hledáte knihy z koncentračních táborů, které se soustředí přímo na konkrétní internační zařízení, k dispozici je třeba publikace Tábor smrti Osvětim. Jedná se o mrazivou skicu, která čtenářům pomocí 250 fotografií, podrobných popisků a doprovodného textu přibližuje, jak se Osvětim vyvinula z brutálního pracovního lágru v továrnu na smrt.

Čtenáře, kteří se zajímají o temné stránky lidské historie, jistě zaujme i kniha s názvem Mauthausen: Ďábel v líbezné krajině. Ta se komplexně zabývá tímto často opomíjeným místem nacistického řádění a je navíc doplněna i řadou fotografií a dobových materiálů. O tomto koncentračním táboře poté pojednávají i knihy Mauthausen: Konečná stanice či Mauthausen: lágr smrti.

Velké pozdvižení mezi čtenáři způsobila kniha o koncentračním táboře pojmenovaná Svědkové z továrny na smrt. Ta totiž vypráví příběh zvláštního židovského oddílu, jehož členové byli známí jako „sonderkommando“ a stali se jedinými očitými svědky masového vraždění ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka. O svých hrozivých zážitcích jakožto člen sonderkommanda poté mluví i Čechoslovák Filip Müller v knize Sonderbehandlung neboli zvláštní zacházení.

Jestliže vás nejvíce ze všeho zajímají dojemné lidské osudy, určitě by vám neměla uniknout kniha o lidech, co přežili koncentrační tábor, která nese název Prošli jsme peklem… a v pekle se ušpiníte. V posledních letech zaplavily pulty knihkupectví i další drsné příběhy, jako jsou například knihy Osvětimská knihovnice, Ti, kdo přežili, Je-li toto člověk, Tatér z Osvětimi, Ženy z bloku 10, Mapa kostí či Mengeleho děvče.

Kromě příběhů přeživších a těch, kteří pobyt v koncentračních táborech bohužel nepřežili, existuje také několik knih o lidech, kteří se na příšerném vraždění a týrání vězňů podíleli. Jednou z nich je třeba román Můj táta, velitel Osvětimi, kde Barbara U. Cherish líčí své vzpomínky na vyššího důstojníka SS a zároveň čtenářům nabízí jedinečný náhled do soukolí mašinérie NSDAP a Třetí říše.

Pokud jde o koncentrační tábory mimo období nacismu, i zde jsou k dostání dechberoucí publikace. Kniha pojmenovaná Arménský holokaust popisuje masakry křesťanů v oblasti dnešního Turecka, Iráku, Sýrie a Arménie. Román Světlany Alexijevičové s názvem Doba z druhé ruky se poté soustředí na sovětský systém, tajemství i hrůzy komunismu a samozřejmě také na stalinské gulagy.