Knižní série Husitská epopej

Zajímáte se o historii českých zemí za dob husitství a rádi byste se dozvěděli něco víc o poměrech, které v minulosti na našem území panovaly? To se dá snadno zařídit. Jak vypadala česká společnost v průběhu 15. století totiž popisuje známý český historik Vlastimil Vondruška v sedmidílném cyklu s názvem Husitská epopej.

  Více

Náhled do české historie

Vlastimil Vondruška patří v současné době mezi nejoblíbenější české spisovatele, o čemž svědčí i skutečnost, že několikrát získal Cenu čtenářů nakladatelství MOBA a v roce 2013 byl nejpůjčovanějším českým autorem v našich knihovnách. Mezi jeho nejznámější díla patří historické detektivky s královským prokurátorem Oldřichem z Chlumu, čtyřdílná románová freska o posledních Přemyslovcích a samozřejmě také Husitská epopej.

Tato sedmidílná sága sleduje události v českých zemích v průběhu 15. století, a to prostřednictvím rozvětvené rodiny Prokopů. Popisuje poměry, které ve společnosti panují, a snaží se zároveň upozornit na to, jak důležitá je komunikace mezi lidmi. A to jak komunikace mezi blízkými, tak i komunikace na vyšších úrovních.

Důraz na sociální toleranci a historický odkaz

Příběh kupeckého rodu z Písku postupně odkrývá českou historii skrze vyprávění lidí z různého prostředí a různých vrstev obyvatelstva. Velký důraz zde Vondruška klade na sociální toleranci a snaží se čtenáře přesvědčit, aby se poučili z našich dějin. Za největší problém husitství zároveň považuje extrémní spory a sváry, které se mezi lidmi rozhořely a které pak již nebylo možné vzít zpět.

Snad žádná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako husitství. Tato doba je pro dějepisné líčení velice složitá, a to především z toho důvodu, že katolíci i kališníci měli svým způsobem pravdu, ale zároveň obě strany páchaly bezpráví. Vondruškova Husitská epopej se odehrává ve znepřátelených táborech, ale žádný z nich neupřednostňuje. Právě naopak. Snaží se postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům a rozumní proti fanatikům.

Husitská epopej I. – Za časů krále Václava IV.

Vondruškova sedmidílná sága sleduje události slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Hlavní postavy pocházejí z rozvětvené kupecké rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. Na pozadí tohoto konfliktu však autor věrně popisuje historické události, které tou dobou otřásaly naší zemí.

Husitská epopej 1 se odehrává v letech 1400-1425. V této době se rodina Prokopů musí rozdělit – zatímco část se usadí v Praze, zbytek se rozhodne zůstat raději v rodných jižních Čechách. Kniha také barvitě popisuje život na dvoře krále Václava, prostředí pražské univerzity, mládí slavného Jana Žižky, bitvu u Grunwaldu, která patří mezi největší vojenské střety v dějinách středověké Evropy, ale také počátky reformačního hnutí a následné upálení mistra Jana Husa.

Husitská epopej II. – Za časů hejtmana Jana Žižky

Druhý díl slavné ságy se odehrává v letech 1416-1425. Rodina Prokopů se postupně začíná rozrůstat a každý její člen se snaží hledat své štěstí jinde. A tak se stane, že je čtenář najde jak v Táboře, tak i mezi umírněnými Pražany, na straně Rožmberků nebo třeba v řadách pronásledovaných řeholníků. Husitská epopej 2 popisuje postupný nárůst revolučních nálad v českých zemích, budování Tábora, první křižácké tažení, boj o čtyři artikuly pražské, ale také smrt Jana Žižky.

Husitská epopej III. – Za časů císaře Zikmunda

Husitská epopej 3 popisuje krizi husitské revoluce, kdy osud země provází hlad, mor, rozvrat a morální devastace, což samozřejmě postihne také rodinu Prokopů. Děj knihy se odehrává v letech 1426-1437, takže čtenáři mohou sledovat úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český trůn a jeho smrt, nebo také vzestup kališnické šlechty.

Husitská epopej IV. – Za časů bezvládí

Jak už samotný název napovídá, Husitská epopej 4 sleduje historické události v českých zemích od roku 1438 do roku 1449. Děj začíná těsně po smrti císaře Zikmunda, kdy na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský, který ovšem záhy také umírá. V zemi se zároveň znovu rozhoří domácí válka, kde proti sobě stojí zástupci šlechty podporovaní městy. Co se týče rodiny Prokopů, třetí generace prožívá své drobné starosti, ale nese také podíl na všudypřítomných dramatických událostech.

Husitská epopej V. – Za časů Ladislava Pohrobka

Na začátku pátého pokračování slavného cyklu nastává zlom v zápase mezi katolíky a kališníky. Zatímco první skupina se snaží o návrat ke starým pořádkům, druhé vede neohrožený Jiří z Poděbrad, který obsadí Prahu. Českého královského trůnu se mezitím ujímá mladý Ladislav Pohrobek, jenže záhy umírá a po diplomatickém zápase je českým králem jmenován Jiří z Poděbrad.

Husitská epopej 5 popisuje události na našem území v letech 1450-1460, kdy se proti Čechám začíná formovat nová nepřátelská koalice. Čtenáři se postupně musí rozloučit s příslušníky první generace Prokopů, na jejichž místo nastupují jejich děti. Co se týče prostředí, vyprávění vás opět zanese do Prahy, Tábora, Písku i Plzně, ale také na rožmberská a poděbradská panství nebo třeba do Horních Uher.

Husitská epopej VI. – Za časů Jiřího z Poděbrad

Předposlední díl Husitské epopeje se odehrává v letech 1461-1471 a představuje dobu, kdy byl Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci a dokázal zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české. Jenomže posilování moci panovníka, který pro zbytek Evropy nesl cejch kacíře, se samozřejmě pojilo také se zesílením odporu proti jeho vládě. Stejně jako v minulosti se i tentokrát papežově politice podařilo na české země poštvat uherského krále a Jiří z Poděbrad musel navíc neustále zápasit s nároky církve i domácí opozicí katolicky smýšlejícího panstva.

Husitská epopej 6 končí smrtí Jiřího z Poděbrad. Pokud jde o rodinu Prokopů, v prostředí boje a intrik postupně umírají také příslušníci druhé generace a na jejich místo nastupují děti a vnuci. Na rozdíl od jejich předků však již neprahnou po ideálech kališnického hnutí, ale jejich svět je naplněn pragmatickým zápasem o majetek a postavení. Mnozí z nich však hledají pouze prosté lidské štěstí. 

Husitská epopej VII. – Za časů Vladislava Jagellonského

Poslední díl ságy čtenářům odkrývá roky 1472-1485, kdy na český trůn usedl Vladislav Jagellonský. Tomu se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky včetně intrik samotného papeže. Nakonec byl tak z Čech sejmut cech kacířství, neboť po desetiletích bojů všechny církevní autority uznaly utrakvismus.

Jedno období českých dějin tak končí a Husitská epopej 7 přináší velkolepý závěr celé ságy. Jenomže místo aby se domácí poměry trochu uklidnily, začínají zde doutnat nové politické i sociální konflikty. Starší členové rodiny Prokopů umírají a na jejích místo nastupují jejich potomci. Ti ovšem o ideálech svých rodičů vědí jen málo a hledají si své vlastní místo ve světě. Středověkou víru tak postupně nahrazuje svobodomyslná renesance a osudy husitských generací se uzavírají.

Audioknihy

Spíše než papírové knihy máte raději mluvené slovo? Husitská epopej je dostupná také v podobě audioknih, které namluvil hlasatel, herec a dabér Jan Hyhlík.