Knižní série Mycelium

Máte chuť přečíst si nějakou dobrou sci-fi ságu, ale jste již přehlceni zahraničními romány, které nabízí stále stejná ohraná témata? V tom případě sáhněte po sérii s názvem Mycelium, kterou má na svědomí česká spisovatelka Vilma Kadlečková. Zavede vás do světa, kde lidé navázali styky s cizí planetou a začali díky tomu využívat myceliální technologie. To ale nečekali, že tento úspěch s sebou přinese také krvavé lidské oběti, kult vesmírných Lodí a drogy rozkládající lidskou vůli.

  Více

Podobenství o střetu odlišných kultur

Autorkou slavné série Mycelium je česká spisovatelka Vilma Kadlečková, která po studiu na Karlově univerzitě nastoupila do nakladatelství Harlequin jako překladatelka a redaktorka. Má velký cit pro pěstování květin, dobře maluje a baví ji také ruční práce, ale v poslední době se věnuje především psaní fantasy a sci-fi románů.

Sága pojmenovaná Mycelium je součástí širšího cyklu s názvem Legendy o argenitu, která začala svůj tvar postupně dostávat po tragických událostech jedenáctého září 2001. Její příběh se odehrává ve vzdálené budoucnost a zároveň se soustředí na poměrně současné téma, jelikož přináší aktuální podobenství o střetu odlišných kultur.

A o čem tedy Mycelium vlastně vypráví? Ani padesát let po prvním kontaktu se starobylou teokratickou civilizací Össeanů se lidé stále nedokázali vyrovnat s jejich odlišnou mentalitou. Do pozemské společnosti postupně proniká náboženský fanatismus, jehož součástí je uctívání vesmírných Lodí, lidské oběti ve jménu Hmyzího boha, a hlavně užívání rituálních drog, jež rozkládají lidskou mysl. Na pozadí toho všeho se postupně odehrává příběh muže, který věří, že nepodléhá žádným iluzím a fanatismus je mu k smíchu. Neuvědomuje si však, že nebezpečí vidí jen díky tomu, že se do světa Össe ponořil až příliš hluboko.

Knihy Mycelium

Kadlečková Mycelium píše již více než patnáct let, ale první svazek tohoto monumentálního cyklu se na pultech knihkupectví objevil až v roce 2013. Sérii tvoří šest jednotlivých románů, které dohromady formují jednolitý příběh a bezprostředně na sebe navazují, ačkoliv každá kniha má vlastní zápletku. Ani názvy jednotlivých dílů nejsou náhodné. Dostaly totiž jméno podle össenské Pětice posvátných drog a jejich speciální protilátky:

  • Jantarové oči (Gömeršaül) – látka, která prolomí hradby příčetnosti
  • Led pod kůží (Laëgühr) – látka, která zaostří mysl na vzdálený cíl
  • Pád do temnot (Ökrë) – látka, která vše sežehne plamenem
  • Vidění (Yantrün) – látka, která otevře bránu do nové reality
  • Hlasy a hvězdy (Räwë) – látka, která spojí chaos a pochybnosti do jedinečného celku
  • Vrstva ticha (Sühëhl) – protilátka nenáviděná a zakázaná Církví

Mycelium 1: Jantarové oči

První díl s názvem Mycelium: Jantarové oči čtenáře uvede do světa, kde se lidé snaží postupně sžít s myceliální technologií teokratické civilizace Össeanů. Lucas Hildebrandt však poznal jejich kulturu až nepříjemně zblízka. Od dětství totiž užíval drogu gömeršaül, která je schopná narušit integritu lidské mysli. Jelikož si však moc dobře uvědomuje, jaké nebezpečí Össeané pro lidstvo představují, rozhodne se využít příležitosti a tajně na Zemi propašovat cizince Aš~šáda z Fomalhiwy s psychotronickými schopnostmi. Brzy ale zjistí, že svým činem nechtěně upoutal pozornost těch, kterým se ze všeho nejvíce potřeboval vyhnout.

Mycelium 2: Led pod kůží

Ačkoliv Lucas Hildebrandt dosáhl všeho, co si předsevzal, zároveň se nedopatřením dotkl nejtemnějšího össenského tajemství. Sdílené vědomí Lodí se proto obrací ke Studni planetárního ticha, kde se nachází Aš~šád s Lucasem a vybírají si svou oběť. Do hry vstupuje také Össeanka Kamëlë, která cítí Jejich přítomnost a zoufale se snaží tragédii odvrátit. Za každou cenu se vyhýbá církevnímu Vykonavateli i vlastní minulosti, nesmí se nechat poznat ani zabít, a co je nejdůležitější, nesmí uvěřit Aš~šádovi z Fomalhiwy. Pomocí drogy laëgühr, která zostří její mysl a zrak, se ve druhém díle s názvem Mycelium: Led pod kůží pokusí odhalit všechna temná tajemství.

Mycelium 3: Pád do temnot

Kniha Mycelium: Pád do temnot se soustředí na plány Gerdánců, kteří dlouho žili s Össeánci ve vzájemné nenávisti. V centru pozornosti gerdánské tajné služby se ocitá muž, kterého si vybraly samotné Lodě. Ačkoliv intriky probíhají skrytě, na povrch postupně vystoupí veškeré křivdy, které odpradávna mezi Össe a Gerdou byly. Zatímco tyto mocnosti svádějí boj o artefakt Lodí, i Lucas Hildebrandt bojuje z posledních sil – o vlastní příčetnost, důstojnost a lidství. Jeho záchranou nebo zkázou se může stát Třetí z posvátných drog a názvem ökrë. V každém případě však sežehne vše, co bylo, a muže s temnou gerdánskou duší čeká Pád do temnot.

Mycelium 4: Vidění

Kde je v tvém srdci radost, kde je v něm naděje? Ve čtvrtém dílu s názvem Mycelium: Vidění přichází hodina žalu. Össenská Loď se totiž vynoří z R-A prostoru mrtvá, což je pro Össeany samozřejmě důvod pro uspořádání smutečních obřadů a pro lidstvo naopak pořádné drama. Členové posádky, kteří katastrofu přežili, totiž mají být obětováni. Veškeré pokusy o záchranu však Lucas Hildebrandt naprosto ignoruje. Místo toho, aby se cítil jako hrdina, je pouze stínem svého předchozího já – vyhořelý, zbavený vůle a závislý na drogách. Přesto si však plně uvědomuje projevy yantrünu a tuší, že smrt Lodi je pouze předzvěstí něčeho mnohem zásadnějšího. Tam ve vesmíru už to začalo.

Mycelium 5: Hlasy a hvězdy

Navzdory tomu, že je sekta vyznavačů aurigiánské hereze zničená, volání do vesmíru nezůstalo bez odezvy. V dalším pokračování s názvem Mycelium: Hlasy a hvězdy se blíží nová hrozba – wëtrëigaës neboli Hvězdovládci. Ačkoliv by tváří v tvář tomuto nebezpečí měli všichni hodit staré spory za hlavu, pro některé z nich je těžké zapomenout na vlastní cíle. A co je horší, najde se i dost těch, kteří by si příchod Hvězdovládců vlastně přáli. Lucas zatím nabírá psychotronické síly, slyší Lodě a má Klíč na dosah. Míří do mlhy a do tmy, odkud ho volá räwë, a tuší, co si ještě ostatní nebyli schopní přiznat.

Mycelium 6: Vrstva ticha

To, co se vynořilo z vesmíru, už brzy odřízne cestu veškerým Lodím, a pravlast argenitu tak už nebude možné nikdy poznat. Pokud ji někdo chce navštívit, má nejvyšší čas. Lucas si pomalu začíná uvědomovat, že místem, ke kterému se sbíhají plány Gerdánců i Össeanů, je právě Fomalhiwa. Toto místo však kromě světa zázraků a blahobytu slibuje také Zakázaný směr. A tak se Lucas rozhodne stát raději stranou, stejně jako poslední droga s názvem sühëhl vzdoruje Pětici. Jeho podezření však postupně nabírá konkrétní tvar – pokud je Fomalhiwa vesmírným rájem, proč ji Aš~šád opustil? To se dozvíte v závěrečném pokračování, které má název Mycelium: Vrstva ticha.