Knižní série Nadace

Patříte mezi fanoušky science fiction literatury a chtěli byste se začíst do nějaké naprosté klasiky? V tom případě by vám rozhodně neměly uniknout knihy z pera oblíbeného spisovatele Isaaca Asimova. Ten má na svědomí epickou sci-fi ságu jménem Nadace, jejíž děj se odehrává ve dvacet tisíc let vzdálené budoucnosti, kdy se lidstvu podařilo osídlit celou Galaxii a vytvořit jednotnou Říši.

  Více

Oblíbený sci-fi autor

Když se v malé ruské vesničce židovským rodičům narodil Isaac Asimov, jen málokdo tušil, že v budoucnu se z něj stane slavný spisovatel. Už jako tříletý chlapec s rodinou emigroval do USA, stal se americkým občanem a vyrůstal v Brooklynu, kde měl jeho otec obchod se smíšeným zbožím. Tam také Isaac poprvé přišel do styku s časopisy a novinami, sám se díky tomu naučil číst a v jedenácti letech se pustil do psaní svých prvních článků.

Jakmile se na pultech knihkupectví o několik let později objevila jeho vědeckofantastická díla, okamžitě se zařadil mezi nejopěvovanější sci-fi autory a získal si srdce mnoha čtenářů. Za svůj život napsal celou řadu beletristických i vědeckých prací a proslavil se především jako autor zákonů robotiky, které se staly dogmatem vědeckofantastické literatury. Jak ale sám přiznal, pojmenování robot si vypůjčil od Karla Čapka.

Isaac Asimov: Nadace

Nejznámějším dílem Isaaca Asimova je bezpochyby science fiction sága s názvem Nadace (v anglickém originále Foundation), kterou autor postupně tvořil dlouhých 49 let a která si roku 1966 vysloužila speciální cenu Hugo za „nejlepší sérii všech dob“. Její děj se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kdy se lidské rase podařilo osídlit celou Galaxii a díky sjednocení všech obydlených planet vytvořilo jednotnou Říši.

Hlavní postavou je geniální matematik Hari Seldon, který dokázal vyvinout teorii umožňující předvídat, jak se budou lidské masy chovat v průběhu delších časových úseků. Tak vznikl základ vědy nazývané psychohistorie, která prostřednictvím matematiky umí odhalovat budoucnost. Zatímco chování jednotlivců je totiž příliš nahodilé, chování velké masy lidí lze předvídat dopředu.

Jelikož Hary Seldon tuší, že Říše je velice blízko svému zániku, po němž bude následovat třicet tisíc let chaosu a naprostého bezvládí, rozhodně se za pomoci psychohistorie navrhnout řešení této bezútěšné situace. A tak přichází s plánem, který by měl období temna před vznikem druhé, stabilnější Říše zkrátit na pouhých tisíc let. Ten počítá se založením Nadace, což je malé útočiště vědců na okraji Galaxie, kterému se podaří uchovat veškeré lidské znalosti i po zhroucení Říše.

Jednotlivé knihy

Knižní série Nadace Isaaca Asimova sestává celkem ze sedmi dílů, které jsou úzce spojené příběhem i prostředím, v němž se jejich děj odehrává. Přesto je však možné číst jednotlivé knihy samostatně či na přeskáčku. Někdy se do Nadace řadí i knihy a povídky o robotech a série o Galaktické říši, jež se odehrávají ve stejném fiktivním vesmíru.

Nadace (původní vydání 1951)

První díl, který nese název Nadace, obsahuje pět časově oddělených příběhů. Ty vyprávějí o osudech prvotních osadníků na planetě Terminus, která se stala sídlem Nadace. Jejím úkolem bylo uchovat kulturu a vědění předchozích věků a stát se zárodkem Druhé říše. To se osadníkům podařilo a Nadace se tak postupně mění z vědecké obce v obchodní svět, který si díky své technické převaze podmaňuje okolní planety.

Zatímco první část příběhu se odehrává ještě za života Hariho Seldona na Trantoru, zbývající čtyři popisují prvních 200 let Nadace, kdy se Hary kolonistům několikrát zjevil ze záznamového zařízení a popsal jim, kam se bude společenství v příštím období vyvíjet. Původní Galaktická říše ovšem stále přetrvává, a i během úpadku představuje sílu, s níž je třeba počítat.

Nadace a Říše (1952)

Proroctví Hariho Seldona se naplnilo a nastal pád kdysi mohutné Galaktické říše. Ve druhé knize s podtitulem Nadace a Říše vládne jejím troskám poslední císař Kleon II. a zároveň se množí zvěsti o kouzelnících z okraje Galaxie, které je třeba co nejrychleji zničit.

Nadace se mezitím důsledně snaží plnit Seldonův plán a zkrátit tak co nejvíce období třiceti tisíc let předpokládaného období temna. Úspěšně tak překonávají další krize, to ale jen do chvíle, než na scénu vstoupí činitel, s nímž nepočítali. Objeví se totiž mutant Mezek s naprosto nepředvídatelnými biologickými vlastnostmi, který chce Nadaci rozcupovat na kousky.

Druhá Nadace (1953)

Jelikož na Mezka nestačily ani rovnice nejnadanějšího matematika všech dob, Seldonův plán se zdá být v troskách. Na začátku třetího pokračování s názvem Druhá Nadace však lidem svitne nová naděje. Někde ve vesmíru totiž existuje Druhá Nadace, která má za úkol zachovat veškeré vědomosti lidstva a pokračovat ve snažení prvotní organizace.

Mezkovi se sice napoprvé Druhou Nadaci najít nepodařilo, ale teď si je naprosto jistý, že ve svém snažení uspěje. Nejen že se však Druhá Nadace musí připravovat na rozhodující střetnutí s tímto mutantem, ale zároveň čelí i hrozbě ze strany První Nadace, která nabyla přesvědčení, že je druhá skupina ohrožuje. A ačkoliv se to zdá nemožné, osud lidstva spočívá v rukou čtrnáctileté Arkadie Darellové.

Na hranicích Nadace (1982)

Ve čtvrté knize s podtitulem Na hranicích Nadace nabývá První Nadace zdání převahy. Vypadá to, že vítězí nad Druhou Nadací a v galaxii získává stále silnější pozici. Od jejího založení uplynulo již čtyři sta devadesát osm let a je na vrcholu moci. Přesto se však najde člověk, který nedá na to, jak se věci na první pohled jeví. Tuší totiž, že Druhá Nadace stále někde existuje a chystá protiútok.

Starostka Nadace pro jistotu posílá Golana Trevize spolu s historikem Janovem Peloratem pátrat po Zemi, legendárním prvním světě lidí, kde by se mohla Druhá Nadace ukrývat. Plánují tuto organizaci zničit pomocí tajně vyvíjených psychických zbraní. Jejich cesta jim však přichystá mnohá nečekaná překvapení.

Nadace a Země (1986)

Pátá je v sérii Nadace kniha s podtitulem Nadace a Země. Ta sleduje putování politika Golana Trevize a akademika Janova Pelorata, kteří hledají kolébku lidstva, ačkoliv někdo z knihoven nadačních světů všechny záznamy o Zemi systematicky odstranil. Ve světech mimo sféru vlivu Nadace navíc obestírají jejich cíl mnohé pověry a tabu.

Kosmickým cestovatelům se naštěstí podaří najít si spojence mezi telepaty z planety Gaia včetně Peloratovy milenky jménem Bliss. Ta na dosah cíle zachytí myšlenkové vlny inteligentních bytostí, ale nedokáže zdálky rozpoznat, zda jsou to lidé, nebo někdo úplně jiný.

Předehra k Nadaci (1988)

Píše se rok 12 012 E. G. a Trantoru vládne císař Kleon I. Ačkoliv v hlavním městě Galaktické říše vytvořilo čtyřicet miliard lidí technicky i kulturně rozvinutou civilizaci, někteří lidé stále usilují o jeho pád. Jenže císař nedokáže předvídat budoucnost, aby se jich mohl zbavit, ačkoliv by si to moc přál. To však ještě netuší, že tato skutečnost se v knize Předehra k Nadaci brzy změní.

Na Trantor přijíždí Hari Seldon, který chce zveřejnit pojednání o psychohistorii – své revoluční predikční teorii, která umožňuje vědecky předpovědět budoucí osudy lidského společenství. O jeho objev se začínají zajímat různí mocní lidé, kteří chtějí jeho objev využít ve svůj prospěch, a Hari je nucen utíkat a skrývat se. Nechce totiž, aby k úhoně přišly jeho plány na vytvoření mocnosti s názvem Nadace, která se stane základem nové Říše.

A zrodí se Nadace (1991)

Sedmá kniha série Nadace, která dějově předchází celému cyklu a navazuje na Předehru k Nadaci, se nazývá A zrodí se Nadace. Zatímco Hari Seldon zde bojuje za zdokonalení své psychohistorické teorie, Galaktická říše se otřásá v základech. A tak se vědec stává pěšcem v boji o nadvládu, protože komukoliv by se podařilo jím manipulovat, získal by možnost ovládnout budoucnost celé galaxie.

Jako poslední službu lidstvu musí Hari Seldon zachránit své životní dílo a najít pravé dědice, kteří by v jeho práci pokračovali. Hledání začíná u jeho vlastní vnučky, díky níž zjišťuje, že existují mentalici, kteří dokáží vnímat a ovlivňovat emoce jiných. Rozhodne se proto založit dvě Nadace – jednu veřejně známou a druhou tajnou, jejichž úkolem bude uskutečnit plán na založení druhé Říše.

Další knihy

Ve vesmíru Nadace se odehrávají také další knihy a povídky z pera Isaaca Asimova. Ty společně tvoří několik kompletů.

Série o robotech

Povídkové sbírky o robotech

  • Já, robot
  • Robohistorie I.
  • Robohistorie II.
  • Sny robotů
  • Vize robotů

Série Galaktická říše