Knižní série Vespasián

Zajímáte se o dějiny Římské říše a nevynecháte jedinou knihu, kde hrají roli významné osobnosti tohoto slavného impéria? V tom případě vás jistě nadchne historický cyklus příběhů o Vespasiánovi, který má na svědomí švýcarský autor Robert Fabbri. Ten od dětství miluje starověké válečné hry, vlastní obrovskou sbírku cínových vojáčků a svou zálibu v historii se rozhodl přenést na stránky knih.

  Více

Příběh slavného římského císaře

Titus Flavius Vespasianus byl římský císař, který vládl od roku 69 až do své smrti o deset let později. Pocházel z jezdecké rodiny, proslulost si vydobyl především díky své vynikající vojenské kariéře, zúčastnil se invaze do Británie a stal se zakladatelem flaviovské dynastie.

O panování slavného Vespasiána se sice nedochovalo příliš mnoho informací, ale jeho vláda přesto přinesla říši stabilitu. Slavné jsou třeba tehdejší daňové reformy, které obnovily v impériu pořádek, ale i úspěšné tažení proti Židům nebo ambiciózní stavební projekty, jako je například Koloseum.

Tato zajímavá historická osobnost inspirovala spisovatele Roberta Fabbriho k sepsání románového cyklu s Vespasiánem v hlavní roli. Čtenáři tak mohou sledovat osudy slavného vládce od jeho šestnácti let, kdy se poprvé vydal do Říma, až po chvíli, kdy přinesl impériu stabilitu a zařadil se mezi nejslavnější panovníky Římské říše.

Jednotlivé díly

Románový cyklus o Vespasiánovi obsahuje celkem devět dílů. Do češtiny jich bylo ovšem prozatím přeloženo pouze pět.

Vespasián: Obránce Říma

První kniha v sérii Vespasián nese podtitul Obránce Říma. Její děj se odehrává v roce 26 po Kristu, kdy šestnáctiletý Vespasián opouští rodinný statek a odjíždí do Říma, aby tam získal mecenáše a mohl tak konečně vstoupit do armády. Slavným městem však zmítají nepokoje a mladý Vespasián tak nachází říši na pokraji rozpadu. Řím ve svém sevření drží velitel pretoriánské gardy Seianus, který má na každém rohu své špehy, a jedna neopatrná poznámka při večeři tak může být stejně smrtící jako barbarský šíp.

Aniž by to zpočátku chtěl, Vespasián se začne čím dál více zaplétat do dvorských intrik, ale brzy je nucen prchnout z města a stává se tribunem v balkánském pohraničí. Tam se pouští do zuřivé bitvy proti povstalcům, i když nemá žádné bojové zkušenosti, a při vyšetřování kořenů povstání si následně uvědomí, že před římským politikařením ani před svým vlastním osudem nemůže uniknout.

Vespasián: Římský popravčí

Píše se rok 30 po Kristu, Vespasián se nachází v Thrákii, ale ani na pomezí římského světa nedokáže uniknout bouřlivé politice císařství, které momentálně prochází obrovskou krizí. Jeho mecenáši v Římě ho však v knize s podtitulem Římský popravčí pověřili tajným úkolem – unést starého nepřítele z thrácké pevnosti, než ji dobude obléhající římská legie.

Vypadá to, že Vespasiánova mise bude klíčovým tahem v boji o ovládnutí Římské říše. Muž, kterého se má za každou cenu zmocnit, by totiž mohl zničit Seiana, jenž je považován za faktického vládce celého Říma. Než ale Vespasián svou misi dokončí, čeká ho spousta nebezpečných situací včetně přepadení v zasněžených horách, setkání s piráty a boje proti Seianovým špehům. Úplně nejhorší je ale hrůzostrašný dvůr Tiberia, římského císaře a zhýralého šílence.

Vespasián: Falešný římský bůh

Třetí román epického cyklu o Vespasiánovi s názvem Falešný římský bůh začíná roku 34 po Kristu. Kvestor Vespasián řeší problémy na odlehlé výspě Římské říše a zároveň hájí římský způsob života. Politické události v hlavním městě, Tiberiova vzrůstající pomatenost a prohlubující se obilná krize ho však přivedou zpět do Říma.

Císařem se mezitím stává Caligula, ale situace se nijak nelepší. Právě naopak, ze zářící římské hvězdy se postupně stává zpustlý šílenec, který touží jedině po krvi. K tomu se navíc přidává k smrti vyděšený senát, incestní vztah s vlastní sestrou a okázalé přesvědčení, že je bohem na zemi. K uskutečnění jeho posledního plánu ale potřebuje speciální předmět, který někdo musí ukrást v daleké Alexandrii. A ten někdo bude samozřejmě Vespasián.

Vespasián: Padlý římský orel

Také na počátku roku 41 zmítají Římem nepokoje. Caligula byl zavražděn Sabinem a členy pretoriánské gardy a novým císařem byl v knize Padlý římský orel prohlášen Claudius. Problém ovšem spočívá v tom, že kulhající a slintající Claudius je pouhou karikaturou svých předchůdců a nemá za sebou ani žádné vojenské úspěchy.

Aby ve městě nevypukl chaos, snaží se propuštěnci Narcissus, Pallas a Callistus co nejrychleji nastolit pořádek a narychlo Claudiovi zajistit nějaké vítězství. Pallas navrhuje, že by jeho postavení mohl upevnit nález orla, o nějž Sedmnáctá legie přišla v Germánii, a následně i úspěšná invaze do Británie. Tímto úkolem jsou pověřeni Vespasián a jeho bratr Sabinus, ale ti brzy zjistí, že se jim někdo snaží jejich úsilí překazit.

Vespasián: Vládcové Říma

Další z Vespasiánových dobrodružství se odehrává v roce 45 po Kristu a nese název Vládcové Říma. Bratr hlavního hrdiny byl v Británii zajat druidy, kteří mají v úmyslu svým bohům přinést jako oběť dva římské legáty. Vědí také, že Vespasián přijde bratrovi na pomoc, a doufají, že oba bratry obětují v den letního slunovratu. Bytost, kterou uctívají, navíc představuje ztělesněné zlo.

Vespasián se samozřejmě snaží zachránit svého bratra, ale současně pokračuje i v dobývání jihozápadní části ostrova. Než ale může tažení úspěšně dokončit, musí spěchat zpátky do Říma, kde stále v rukou drží moc tři Claudiovi propuštěnci. Každý z nich se navíc rozhodl vsadit na jinou ženu, která by měla vládnout po boku císaře. Která z nich nakonec vyjde z boje vítězně? A jakou cenu to bude stát Vespasiána?

Další díly

Kromě pěti zmíněných dílů, které prozatím byly přeloženy do češtiny, v zahraničí vyšel také zbytek oblíbené série. Ten zahrnuje tyto knihy:

  • Rome´s Lost Son
  • The Furies of Rome
  • Rome´s Sacred Flame
  • Emperor of Rome